28 de nov. 2012

Bomba d'insulina

L’administració d’insulina també es pot realitzar de manera continuada emprant un aparell anomenat bomba d'insulina 

La bomba d'insulina segrega insulina de manera basal les 24 h del dia, però aquest tractament ha de ser reforçat amb dosis d'insulina cada vegada que es menja, d'acord amb la quantitat d'aliments que es va a ingerir. 
Les bombes d'infusió actuals incorporen programes que ajuden a calcular les dosis més adequades en funció de la glucèmia del moment, els carbohidrats que es prendran i considerant els factors personals que el metge assigna a cada usuari. 

La insulina s’administra de forma contínua; per tant, és necessari tenir una connexió permanent mitjançant un tub anomenat catèter que es punxa al teixit subcutani de l’abdomen i es canvia amb una freqüència de tres dies. La bomba es porta, normalment, penjada d’un cinturó. Es pot desconnectar sempre que el pacient ho desitgi (dutxa, esport…), sempre que s’hagi pactat amb l’equip mèdic el procediment d’actuació segons l’activitat que es faci durant el temps de desconnexió. 
 
El tipus de repartiment de la insulina amb bomba permet assolir un control metabòlic mes ràpid i més estable que amb altres alternatives terapèutiques.

Quan amb les diferents pautes de tractament amb dosis múltiples d’insulina no s’aconsegueix un bon control metabòlic, la possibilitat d’utilitzar una bomba esdevé una bona alternativa.

Els beneficis del tractament amb bomba d'insulina:
  • La forma més fisiològica d’administrar la insulina, que permet controlar les diferents necessitats al llarg del dia i donar més flexibilitat d’horaris i d’ingesta d’aliments.
  • Una absorció més fiable de la insulina: aquest fet està lligat amb el tipus d’insulina que s’utilitza, Lispro o regular, i amb la forma d’administrar-la.
  • Una disminució del riscs d’hipoglucèmies greus: practicant el mateixcontrol metabòlic, la incidència d’hipoglucèmies és superior i més greu amb dosis múltiples d’insulina que amb bomba d’infusió contínua.

 Malgrat això també té inconvenients com:
  • Problemes a la pell, com ara al•lèrgies o infeccions, si no se segueixen unes normes higièniques acurades.
  • Riscs de descompensació cetònica.
  • El cost de les bombes i del manteniment fa que se’n limiti la recomanació i que en minvi l’acceptació per part dels possibles usuaris. No obstant això, hi ha mecanismes que faciliten l’adquisició de la bomba i del material fungible necessari.
En el meu cas, jo no utilitzo bombes d'insulina perquè les trobo del tot ineficaces, són molt cares, incomodes, i has de seguir calculant les dosis d'insulina que et vols afegir. En definitiva crec que només serveix per no haver de punxar-te tant.  

I vosaltres que en penseu??


1 comentari:

  1. Totalment d'acord Roger, jo tampoc crec que les bombes d'insulina facilitin més la vida del diabètic, la única cosa a favor és el fet de no haver de punxar-te tants cops, però per la resta...no canvia de la vida amb pens d'insulina.

    ResponElimina